News Ticker

UK Legislation

The A487 Trunk Road (Penparc, Ceredigion) (40 mph & Part-time 20 mph Speed Limits) Order 2017 / Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Penparc, Ceredigion) (Terfynau Cyflymder 40 mya ac 20 mya Rhan-amser) 2017

The A479 Trunk Road (Glanusk Park to Llyswen, Powys) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 2017 / Gorchymyn Cefnffordd yr A479 (Parc Glan-wysg i Lys-Wen, Powys) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2017

The A487 Trunk Road (Newport, Pembrokeshire to Pembrokeshire / Ceredigion Border) (Temporary Speed Restrictions and No Overtaking) Order 2017 / Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Trefdraeth, Sir Benfro i ffin Sir Benfro / Ceredigion) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2017

The Repayment of Student Loans and Postgraduate Master’s Degree Loans (Amendment) Regulations 2017

The Materials and Articles in Contact with Food (Wales) (Amendment) Regulations 2017 / Rheoliadau Deunyddiau ac Eitemau mewn Cysylltiad â Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2017

The East Anglia THREE Offshore Wind Farm Order 2017

Correction Slip

The Flood and Coastal Erosion Committee for Wales Regulations 2017 / Rheoliadau Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol Cymru 2017

The Merchant Shipping (Monitoring, Reporting and Verification of Carbon Dioxide Emissions) and the Port State Control (Amendment) Regulations 2017

The A489 Trunk Road (Cemmaes Road to Machynlleth, Powys) (Temporary Speed Restrictions and No Overtaking) Order 2017 / Gorchymyn Cefnffordd yr A489 (Glantwymyn i Fachynlleth, Powys) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2017

Free Weekly Newsletter

Our round-up of the best Governance, Risk & Compliance posts from around the web - to your inbox.

Advertising