News Ticker

The Climate Change (Carbon Budgets) (Wales) Regulations 2018 / Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Cyllidebau Carbon) (Cymru) 2018

These Regulations provide for a maximum total amount for the net Welsh emissions account (a carbon budget) for the first two budgetary periods, 2016-2020 and 2021- 2025, provided for in section 31(3) of the Environment (Wales) Act 2016.

Mae’r Rheoliadau hyn yn darparu cyfanswm uchaf ar gyfer cyfrif allyriadau net Cymru (cyllideb garbon) am y ddau gyfnod cyllidebol cyntaf, 2016-2020 a 2021-2025, y darperir ar eu cyfer yn adran 31(3) o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016.

Link:

The Climate Change (Carbon Budgets) (Wales) Regulations 2018 / Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Cyllidebau Carbon) (Cymru) 2018

Source: Legislation .gov.ukSource: PUBLISH TO RB