The Climate Change (International Aviation and International Shipping) (Wales) Regulations 2018 / Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Hedfan Rhyngwladol a Morgludiant Rhyngwladol) (Cymru) 2018

These Regulations provide a formula for determining what emissions of greenhouse gases from international aviation and international shipping are to be regarded as Welsh emissions for the purposes of section 34(2) of the Environment (Wales) Act 2016.

Mae’r Rheoliadau hyn yn darparu fformiwla ar gyfer canfod pa allyriadau nwyon tŷ gwydr o hedfan rhyngwladol a morgludiant rhyngwladol sydd i’w hystyried yn allyriadau Cymru at ddibenion adran 34(2) o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016.

Link:

The Climate Change (International Aviation and International Shipping) (Wales) Regulations 2018 / Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Hedfan Rhyngwladol a Morgludiant Rhyngwladol) (Cymru) 2018

Source: Legislation .gov.ukSource: PUBLISH TO RB