The Landfill Disposals Tax (Tax Rates) (Wales) (Amendment) Regulations 2018 / Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2018

These Regulations prescribe the standard rate, lower rate and unauthorised disposals rate for landfill disposals tax chargeable on taxable disposals made on or after 1 April 2019.

Mae’r Rheoliadau hyn yn rhagnodi’r gyfradd safonol, y gyfradd is a’r gyfradd gwarediadau sydd heb eu hawdurdodi ar gyfer y dreth gwarediadau tirlenwi sydd i’w chodi ar warediadau trethadwy a wneir ar 1 Ebrill 2019 neu ar ôl hynny.

Link:

The Landfill Disposals Tax (Tax Rates) (Wales) (Amendment) Regulations 2018 / Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2018

Source: Legislation .gov.ukSource: PUBLISH TO RB