The Trade in Animals and Related Products (Wales) (Amendment) Regulations 2020 / Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) (Diwygio) 2020

These Regulations amend the Trade in Animals and Related Products (Wales) Regulations 2011 (“the 2011 Regulations”).

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) 2011 (“Rheoliadau 2011”).


These Regulations amend the Trade in Animals and Related Products (Wales) Regulations 2011 (“the 2011 Regulations”). Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) 2011 (“Rheoliadau 2011”).
The Trade in Animals and Related Products (Wales) (Amendment) Regulations 2020 / Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) (Diwygio) 2020
Source: Assent.Legal